Organizaciona šema zavoda

 

Kako nas pronaći?

 

 

Uprava
Socijalna medicina

Načelnik službe:

prim. dr. Senad Huseinagić

Više

Epidemiologija

Načelnica službe:

prim. dr. Jasminka Uzunović

Više

Higijena i zdravstvena ekologija

Načelnik službe:

prof. dr. Smajil Durmišević

Više

Laboratorijska dijagnostika
Školska higijena

Načelnik službe:

dr. Fadil Šabović

Više